Frivilliga Radioorganisationen

FRO Dalarna

Kontaktinformation

FRO Dalarna
Box 701
791 29 FALUN
E-post: dalarna@fro.se
Tel: 023-45180
Fax: 023-45180

hemvarnetse  dalabataljonen  20130211 64720 

Välkommen till FRO Dalarna

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Medlemmar under 15 år får endast delta i vår föreningsverksamhet. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.För de civila delarna av samhället har vi olika uppdrag som bl a omfattar sambandspersonal till länsstyrelser och kommuner, landstingen,  Svenska Kraftnät samt samverkan med Röda Korset.

FRO Dalarna är den regionala delen av FRO. FRO Dalarna utbildar sambandspersonal till 17:e hemvärnsbataljonen (Dalabataljonen). Vi har en MOLOS-grupp som betjänar Svenska Kraftnät och vi bemannar radiobandvagnar åt Trafikverket. FRO Dalarna har en egen amatörradiosignal. FRO Dalarnas lokala avdelning är FRO Falun.

Är du intresserad. Ansök på nedanstående länk.

https://fro.se/bli-medlem-i-fro

Medlemsavgift 2021.

Medlemsavgiften till FRO Dalarna är 350 kr för enskild medlem och 450 kr för familj.

Betalas till PG 22 35 06-7

Ange ditt SL nummer, alternativt ditt namn (för familjemedlemskap: alla som ingår)

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök