Frivilliga Radioorganisationen

FRO Dalarna

Kontaktinformation

FRO Dalarna
Box 701
791 29 FALUN
E-post: dalarna@fro.se
Tel: 023-45180
Fax: 023-45180

Samhällets krisberedskap

...Uppdrag inom samhällets krisberedskap FRO bemannar sambandsenheter inom samhällets krisberedskap. Våra uppdragsgivare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Även enskilda kommuner kan teckna avtal om förstärkningspersonal från FRO.

Svenska kraftnät utbildar FRO-personal som betjänar MOLOS-system.

MOLOS är ett mobilt kommunikationssystem som samordnar räddnings- och reparationsinsatser.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök