Medlemsavgift 2021.

Medlemsavgiften till FRO Dalarna är 350 kr för enskild medlem och 450 kr för familj.

Betalas till PG 22 35 06-7

Ange ditt SL nummer, alternativt ditt namn (för familjemedlemskap: alla som ingår)