Medlemsavgift 2020.

Medlemsavgiften till FRO Dalarna är 325 kr för enskild medlem och 450 kr för familj.